Miroslav Hašek

nar. 19.3.1988

 

Vzdělání

od 2009 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, Katedra elektronického obrazu, ateliér Digitální média

od 2007 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné kultury