Miroslav Hašek

born 19/03/1988

 

Education

since 2009 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, Katedra elektronického obrazu, ateliér Digitální média

since 2007 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné kultury