Hranice Možností

video, 6:22 min

2012

 

Miroslav Hašek se ve svých dílech nejčastěji zabývá zkoumáním příběhu. Využívá k tomu různá média – fotografii, kresbu, video. Videoinstalace pro Miroslava Haška znamená možnost zaznamenat příběh celistvě a zpracovat jej komplexněji užitím různých prostředků (zvuk, střih, celková instalace). V prvních drobných etudách si všímá obyčejných činností své babičky, u níž vyrůstal. Mnohdy na první pohled absurdně vypadající činnosti zaznamenává s pokorným odstupem, s důrazem na vizuální pravdivost a strohost scény. V jeho zorném poli pak přestávají být tyto banální úkony nedůležitými a získávají nesmrtelnou auru rituálu. V dalších videích se zabývá problémem překážky nebo omezení. Osoba na záznamu se umanutě snaží překonat svůj handicap a Haškův pohled prozrazuje stejně umanuté pohnutí nad tímto úsilím. Protože žádný příběh pro něj není nedůležitý. Etudy s omezením navíc rozpracovávají volněji symboliku dětských her a hříček typu „Dělej, jako že nemáš ruce nebo nohy“. Nakolik jsou tato hraná omezení přípravou na skutečná omezení, která nás v průběhu života čekají, je pro autora opět neuzavřené pole působnosti. V nejnovější práci pokračuje v prozkoumávání metod vyprávění a jejich působení na vyznění celého díla. Motiv neukončenosti nebo nazírání na situaci z různých úrovní vypovídá o obtížnosti interpretace vztahů, okolního světa, ale také umění obecně. Důraz je kladen na precizní zpracování scény ve vizuálním působení – Hašek si naprosto přesně volí prostředí, úhel pohledu, rychlost záznamu, barevnost. Podobně postupuje při volbě herců/neherců – typově výrazných osobností. Linie vyprávěného jednoduchého příběhu o hranicích jednoho vztahu graduje do rozvolněné pointy, která nám předkládá další možnosti vysvětlení. Nová práce navíc poprvé zařazuje do videa mluvený text. Dialogy mezi postavami jsou obdobně nevyhraněné, jsou to leitmotivy dalších dialogů, nadpisy nad další kapitolou. Videopříběh, který Miroslav Hašek divákovi předkládá, vypráví o křehkosti, jdoucí na dřeň, o směšných situacích, jež rozpláčou, o nevyslovitelnosti, která je zas a znova formována do slov.

 

Mgr. Eva Mráziková
KDTU FUD UJEP