Ve větru

soubor fotografií, instalace

2009

Katalog Ceny Exit 2009

 

Projekt „Ve větru“ z roku 2009 sestává z cyklu barevných fotografií a prostorové instalace/objektu. Tyto dvě části vytváří specifickou situaci, scénu „zastaveného času“. Zároveň rozehrávají základní téma mé práce: relativizaci pozorovatele a pozorovaného, subjektu a objektu uvnitř vizuálního obrazu, znejistění reálného zachyceného světa a manipulované, stylizované skutečnosti.

 

Soubor fotografií zachycuje banální výhled z okna na cizí, sousedův dvorek. Voyerství obsažené v samotné fotografické pozici je umocněno tím, že záběry jsou snímané přes průsvitnou záclonu. Jemné, náladové rozostření snímků kontrastuje se samotným zásahem do cizího soukromí, s pronikáním do intimity druhých. Banální výjevy zachycují věci nebo osoby, kdy jsou samy za sebe, vytrženy z obvyklého interakčního rámce.

 

Objekt/prostorová instalace představuje draperii látek nakašírovaných na prádelní šňůře. Látce je vnucen pohyb a krabacení, vypadá jakoby vlála ve větru, ale je ztuhlá v čase. Objekt je pokračováním fotografického cyklu, prostorovým nastavením pohledu aparátu. Znásobuje celou scénu.

 

Projekt Ve větru, za okny zastavuje určitou situaci, pocit, atmosféru. Prostřednictvím fotografického obrazu a reálné instalace převrací a transformuje realitu, přeměněnou ji staví zpět s novými charakteristikami. Kdo je pozorovatel a kdo pozorovaný? Jsou věci skutečně takové, jaké se zdají být?